Hasen Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku

40874


Hasen Hadisin Hükmü:

 

Hasen hadisler kendisiyle amel edilecek birer
dini delil olarak kabul edilirler. Ancak istinbata değil ihticaca
selahiyetlidirler.[1]

Hasen hadis, bütün fakihlere göre ihticac ve
kendisiyle amel edilmek bakımından makbuldür. Hadisçilerin ve usulcülerin büyük
bir çoğunluğu da aynı görüştedirler.

Hasen li ğayrihi olanlar da aynı makbuliyet
içindedirler. Zira onlar her ne kadar aslında zayıf ise de başka tariklerle
takviye edilmiş olmaları ve kendileriyle çelişen başka hadislerin de bulunmaması
sonucu zayıflıkları ortadan kalkmıştır.[2] 
[1]

Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/355-356.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 130.