Mevzu Hadis Rivayet Etmenin Hükmü Hadis Usulü Online Oku

45001


Mevzu Hadis Rivayet Etmenin Hükmü:

 

Bu konuda rivayet eden kişinin durumuna göre
çeşitli hükümler vardır:


1)

Bir mevzu hadisi, mevzu olduğunu bilerek Hz. Peygamber’e aitmiş gibi rivayet
etmek haramdır. Hadis, ahkâma, kıssaya, terğib ve teşvike, neye ait olursa olsun
farketmez.


2)

Uydurma olduğunu bilerek, müslümanların dikkatini çekmek için rivayet edilirse
haram değildir; fakat bu durumda mevzu olduğunun söylenmesi şarttır.


3)

Mevzu olduğunu bilmeden rivayet edenler bir günah işlemiş olmazlar; ancak dini
bir konuda titiz davranmadıkları için hata etmiş sayılırlar.


4)

Mevzu hadisi uydurma olduğunu ispatlamak için rivayet eden alim hayırlı bir iş
yaparak sevaba girmiş sayılır.[1]     
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 56.