Hadis Usulü

Mu’dal Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Mu’dal Hadisin Hükmü:

 

Mu’dal, munkatı’dan daha zayıftır; çünkü
munkatı’ hadisin isnadındaki inkıta bir ravinin atlanmasıyla olur. Halbuki
mu’dal hadiste inkıta, peşpeşe iki ravinin atlanmasıyladır. Bu bakımdan mu’dal
hadis de merduddur; hüküm çıkarmakta dayanak olamaz.

[1]
   
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 13.

İlgili Makaleler