Hadis Usulü

Hadis İle İlgili Terimler Hadis Usulü Online Oku


Hadis İle İlgili Terimler

 


1- Sahabi:

(Sonundaki ya nisbiyye’dir. Sahaba şaz olarak Sahb’ın çoğuludur.) Müslüman
olduğu halde Resul-i Ekrem ile bir miktar buluşan, Resul-i Ekrem’i gören veya
Resul-i Ekrem’in gördüğü ve mü’min olarak ölen zata denir.


2- Tabii:

Resul-i Ekrem’i göremeyip. Ashabından bir kişiyi görebilen müslümana denir.


3- Muhadrami:

Resul-i Ekrem devrinde sağ olup da bu devirde veya daha sonra Müslüman olup da
Resul-i Ekrem’i görmek nasib olmayana zata denir.


4- Selef ve Halef:

Hadis ilminde selef, yukarda geçen üç sınıfa; bunlardan sonra gelenlere de halef
denir.


5- Muhaddis:

Hadisin usul ve furuunu ortaya koyan ve bilen zata denir.


6- Hafız:

Daha başka tarifleri varsa da, en meşhuru. 100 bin ve daha ziyade hadis
ezberleyene denir.


7- Hüccet:

300 bin hadis ezberleyene denir.


8- Hakim:

Metin, sened, cerhu ta’dil ve tarihleriyle bütün hadisleri ezberleyene denir.
Bu da olsa olsa, Buhari olabilir. Çünkü,
“Buhari’nin bilmediği hadis, hadis değildir.” sözü, ulema arasında meşhurdur.

[1]

  
[1]

Mevzu Hadisler, Aliyyu’Kari, İlim Yayınları: 8.

İlgili Makaleler