Hadis Usulü

Nesâî Hadis Usulü Online Oku


Nesâî

 

Ebu Abdu’r-Rahman Ahmed b.
Şuayb b. Ali en-Nesâî’dir. “en-Nesevî” de denilir. Horasan’da meşhur bir şehir
olan Nesâ’ya nisbet edilir.

215 yılında Nesâ’da dünyaya geldi. Daha sonra
hadis talebi için yolculuklara çıktı. Hicaz, Horasan, Şam (Suriye), Cezire ve
daha başka yerlerdeki muhaddislerden hadis dinledi. Uzun süre Mısır’da ikamet
etti. Eserleri orada yayıldı. Sonra Dımaşk’a göç etti. Orada bir mihnete maruz
kaldı. 303 yılında Filistin’deki Remle şehrinde 88 yaşında vefat etti.

Geride hadise ve ilele dair pekçok eserler
bıraktı. Yüce Allah’ın rahmeti üzerine olsun ve müslümanlar adına onu hayırla
mükafâtlandırsın.

İlgili Makaleler