2) Mu’dal Hadîs: Hadis Usulü Online Oku

40658


2) Mu’dal Hadîs:

 

Senetteki kopukluk peşpeşe iki veya daha fazla
râvinin düşmesiyle meydana gelmişse buna mu’dal denir. Bu çeşit hadîsler için
munfasıl tâbiri de kullanılmıştır.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.