H) Âlî Hadisler: Hadis Usulü Online Oku

40881


H) Âlî Hadisler:

 

Senedde yer alan râvilerin azlığı sebebiyle Hz.
Peygamber’e yakınlığı fazla olan hadîslerdir. Bu hadîsler hakkında gereken
açıklamayı isnâd’la ilgili bahiste yaptık. Burada şunu ilâve edeceğiz: Bir
hadîsin âlî olması ona kıymet kazandırır ise de, her âlî hadîs sahîh mânasına
gelmez. Bazan âlî senette yer alan zayıf râvi sebebiyle hadîs zayıf addedilir ve
hadîsin nâzil fakat sahîh tarîkten gelen vechi buna tercih edilir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/136.