Hadis Usulü

5- Salih Fakat Cahil Kişiler: Hadis Usulü Online Oku


5- Salih Fakat Cahil Kişiler:

 

Bunlar dindar ve ibadete düşkün kişilerdir.
Ancak cahillikleri ve halkı dine teşvik etme arzuları onları hadis uydurmaya
sevkedebilir. Niyetleri belki kötü değildir, ama yaptıkları çok kötüdür. Meysere
b. Abdi bunlardan birisidir. Abdurrahman b. Mehdi kendisine;

“Şu sureyi okuyana şöyle şöyle sevap verilir
diye rivayet edilen bu hadisler nereden geliyor” diye sormuştu. Meysere,
“uydurdum” cevabını vermiştir.

İmam Müslim bunlar hakkında şu hükme varıyor:
“Bile bile yalan söylemek istemedikleri halde, dillerinden gayri ihtiyari yalan
çıkıveriyor.”[1] 
[1]

Müslim, Mukaddime: 1, 18; Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya, Şamil İslam
Ansiklopedisi: 4/180.

İlgili Makaleler