Hadis Usulü

Munkatı’ Hadislerin Hükmü: Hadis Usulü Online Oku


Munkatı’ Hadislerin Hükmü:

 

Munkatı’ hadis, isnadda ismi söylenmeyen veya
kapalı bir şekilde geçen râvinin meçhulu’l-hâl oluşu; yani durumunun bilinmeyişi
yüzünden zayıftır. Merdud denilen kabule layık görülmeyen hadislerdendir. Hüküm
çıkarmada hiçbir şekilde esas olamaz.

[1]
     
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 12.

İlgili Makaleler