Arapça Dil Bilgisi En Çok Okunanlara Göre

İftial babı

Mebni – Murab

Tefe’ul babı

Mudaaf Fiil

Malum fiil – Meçhul fiil

Mübalaga-i ism-i fail

Arapçada Masdar

Nakıs Fiil

Tef’il babı

İf’al babı

İsimlerde İrab

Arapça Fiillerde irab

İnfial babı

Mufâale babı

Arapçada Kelime çeşitleri

Muzari fiil

Mezid fiil

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist En Çok Okunanlara Göre

Muttasıl Zamirler

Arapça Harfler

Sülasi Mezid Fiiller

İsmi Fail ve Çekimi

Munfasıl Zamirler

İLLETLİ FİİLLER

Nakıs Fiil

İsmi Tafdil Arapça Dersleri

İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi

Temyiz Arapça Dersleri

İsmi Meful Arapça Dersleri

Arapça Hal

Fail ve Mefulun Bih

Arapça Diyaloglar Online En Çok Okunanlara Göre

Açıköğretim Arapça Dersleri En Çok Okunanlara Göre

Sarf Nedir ?

Hemzenin Yazılışı
Mahreç Nedir Harflerin Mahreçleri
Harekeler
Kamerî ve Şemsî Harfler
Sonda Yazılan Elif Çeşitleri
Sonda Yazılan Elif Çeşitleri (Memdude – Maksure)
İlletli Harfler (و ـ ي ـ ا)
Med Harfleri (Uzatma Harfleri)
Zaid Harfler
Arapçada Kelime Çeşitleri
İsim ve Tanıma Yolları
Cinsiyet Bakımından Kelimeler
Müzekker – Müennes
Marife-Nekra
Arapçada Sayılar
Müfred
Tesniye
Cemi Çoğul İsim
Cemi Müzekker Salim
Cemi Müennes Salim
Cemi Mükesser
Zarflar ve Yön İsimleri
Arapçada Fiil
Mazi Fiil (Geçmiş Zaman)
Muzari Fiil (Geniş Zaman)
Emir Fiil
Emr-i Hazır
Emr-i Gaib
Emr-i Mütekellim
Nehiy (Yasaklama)
Nehyi Hazır
Arapçada Malum Fiil
Arapçada Meçhul Fiil
Malum Fiili Meçhul Yapma
Lazım ve Müteaddi Fiiler
Lazım Fiil
Müteaddi Fiil

Arapçada Mücerred Fiiller

  1.  Arapçada Sülasi Mücerred Fiiller
  2.  Arapçada Rubai Mücerred Fiiller

Mezid Fiiller

Arapçada Mezid Fiiller
  1. Sülasi Mezid Fiiller
  2. Rubai Mezid Fiiller
Aksam-ı Seba
Salim Fiil
Mehmuz Fiil
Mudaaf Fiil
Mutel Fiiller 1
Mutel Fiiller 2
Misal Fiil 1
Misal Fiil 2
Ecvef Fiil
Ecvef Fiil 2
Nakıs Fiil
Lefif Fiil
İf’al Babı
Tef’il Babı
Mufâale Babı
İftial Babı
İnfial Babı
Tefe’ul Babı
İf’inlal Babı
Te’kid Lam’ı ve Te’kid Nun’u
Taaccüb Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 1
  1. Taaccüb Fiilleri (Şaşma Hayret Fiilleri) 2
  2. Taaccüb Fiilleri Videolu Anlatım * Arapça 3
Övme ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri)
Övme ve Yerme Fiilleri (Medh ve zem fiilleri) 2
Camid  Fiiler
Arapçada Masdarlar
Arapçada İsim Fiiler   – Fiil İsimleri
Gayri Munsarif İsimler 1
Gayri Munsarif İsimler 2
İsm-i Fail Anlatımı
İsm-i Fail Çekimi
İsm-i Meful
Sıfat-ı Müşebbehe
İsm-i Tafdil
İsm-i Zaman ve Mekan Masdarı Mimi
Mübalaga-i İsm-i Fail
İsm-i Mensub
İsm-i Alet
İsm-i Tasgir1 
İsm-i Tasgir 2
Munfasıl Zamirler
Muttasıl Zamirler
İşaret isimleri 1
İşaret isimleri 2
İşaret isimleri 3
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 1
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 2
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 3
İnne ve Kardeşleri İnne ve Benzerleri = Fiile benzeyen harfler 4
NAKIS FİİLLER 1
NAKIS FİİLLER 2
NAKIS FİİLLER 3
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 1
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 2
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 3
Kâne ve benzerleri – Nâkıs fiiller 4
Müştak isim
 Camid isim
Camid ve Müştak İsim
Vasıl ve kat’ hemzesi
İ’lal – İlal   Çeşitleri Kalb  İskan ve Hazif
İbdal
İdgam

En Çok Okunanlar Tüm Kategorilerde

Halil İbrahim Kaçar Video Dersleri Pratik Arapça

Pratik Arapça Konuşmaları Diyaloglar

Tecvid Dersleri

Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

 Arapça Dil Bilgisi

Birinci Kısım Genel Bilgiler ve Kaideler

1. Arapçada Haflerin Tek Olarak, Başta Ortada ve Sonda Yazılışları

Hemzenin Yazılışı
3. İsim Marife Nekre
4. Şemsi Harfler ve Kameri Harfler
5. Vasıl Hemzesi
6. Cümle
7. Emsile
8. Vasıl Hemzesi ve Katı Hemzesi

İkinci Kısım Fiiller

1. Arapçada Fiil ve Fiil-i Mazi – Fiili Mazi Çekim Tablosu
2. Fail ve Mefulun Bih
3. Mazi Fiilin Müfred Muhatab ve Mütekellim Örnekleri
4. Mazi Fiillerde Tesniye
5. Mazi Fiillerde Cemi-Çoğul Hali
6. Olumsuz Mazi Fiil
7. Mazi Fiil Çekim Tablosu
8. Müteaddi ve Lazım Fiiller
9. Mazi Fiilin Meçhulü
10. Fiili Muzari
11. Fiili Muzari Nefyi Hal
12. Fiili Muzari Nefy-i İstikbal
13.Fiili Muzari Gelecek Zaman
14. Fiili Muzari Tekid-i Nefy-i İstikbal
15. Fiili Muzarinin Meçhulu
16. Cahd-ı Mutlak
17. Cahd-ı Müstağrak
18. Emr-i Gaib
19. Emr-i Hazır
20. Nehy-i Gaib
21. Nehy-i Hazır
22. Tekid Lamı ve Tekid Nunu
23. Şart Cümlesi
24. Fiili Muzariyi Cezmeden Şart Edatları
25. Fiili Muzariyi Nasbeden Edatlar
26. Cezmetmeyen Şart Edatları
27. Yeterlilik Fiili
28. Fiil-i Vücubi – Gereklilik Fiili

1. Aksam-ı Seba Sahih Fiiller Salim Fiil
2. Aksam-ı Seba Mehmuz Fiil
3. Aksam-ı Seba Muzaaf Fiil
4. İlletli Fiiller Misal Fiil
5. İlletli Fiiller Ecvef fiil
6. İlletli Fiiller Nakıs Fiil
7. İlletli Fiiller Lefif Fiil
8. Sülasi Mezid Fiillerden İfal Babı
9. Sülasi Mezid Fiillerden Tefil Babı
10. Sülasi Mezid Fiillerden Müfaale Babı
11. Mezid Fiillerden İnfial Babı
12. Mezid Fiillerden İftial Babı
13. Mezid Fiillerden İfilal Babı
14. Mezid Fiiller Tefaul Babı
15. Mezid Fiiller Tefaul Babı
16. Mezid Fiiller İstifal Babı
17. İfilal Babı
18. Rubai Mücerred ve Rubai Mezid Fiiller
19. Medh – Zem Övme Ve Yerme Fiilleri
20. Esmaul Efal İsim Fiiller
21. Efalu Kulub Bilgi Zan Ve Değiştirme Fiilleri
22. Mukarabe Fiilleri Efalu Şuruu

Üçüncü Kısım İsimler
1. Harfi Cerler
2. Müzekker ve Müennes
3. Muttasıl Zamirler
4. Munfasıl Zamirler
5. Müstetir Zamir
6. İsimlerde Tesniye
7. Cemi Müzekker Salim
8. Cemi Müennes Salim
9. Cemi Mükesser Salim – Kırık Çoğullar
10. İşaret İsimleri
11. Gayrı Munsarıf
12. Masdar
13. Esmaül Hamse
14. İsmi Meful
15. İsmi Mevsul ve Sıla Cümlesi
16. İsm-i Alet
17. İsm-i Tafdil
18. İsm-i Mensub
19. İsm-i Tasgir – Küçültme İsmi
20. Taaccüb Üslubu
21. And – Yemin Harfleri
22. Şahıs İsimleri İbn – Ebi – Bint
23. Sıfat-ı Müşebbehe
24. İsmin Çeşitli Halleri
25. Mefulun Fih – Zarflar
26. Meful-u Mutlak
27. Mefulun Lieclih – Mefulun Leh
28. Mefulün Meah
29. Temyiz
30. Münada
31. İstigase Nubde Terhim Tazhir
32 İhtisas İştigal

4. Kısım Terkipler ve Cümleler
1. Hal
2. Mübteda Haber
3. İsim Tamlaması Muzaaf – Muzaafun İleyh
4. Sıfat Tamlaması
5. Sıfat Cümlesi
6. Lafzi – Manevi Tekit
7. İrab Hallerinin Özeti

Fatiha Suresinin İrabı
Yasin Suresi İrabı
Mülk Suresi İrabı
Nebe Suresi İrabı
Amenerrasulu İrabı
Ayetel Kürsi İrabı
Kıyame Suresi İrabı
Fecr Suresi İrabı
Beled Suresi İrabı
Şems Suresi İrabı
Leyl Suresi İrabı
Duha Suresi İrabı
İnşirah Suresi İrabı

5. Kısım Nevasıh
1.İnne Ve Kardeşleri
2. Yardımcı Fiil Olarak Kane كاَنَ
3.Kane Ve Kardeşleri – Kane Ve Benzerleri

6. Kısım Edatlar
1. Zarflar
2. Gün Ay Ve Mevsim Adları
3. Atıf Edatları
4. Sayılar Cümle Örnekleriyle
5. Sıra Sayıları
6. Müstesna
7. Kem-i İstifhamiyye ve Kem-i Haberiyye
8. 20 -100 1000 ve Sonrası Sayılar
9. Bedel
10. Atıf Atfı Beyan