F) İyilik ve Kötülüğün Karşılığının Abartılı Oluşu: Hadis Usulü Online Oku

41204


f) İyilik ve Kötülüğün Karşılığının Abartılı
Oluşu:

 

Küçük bir iyiliğe karşılık pek çok mükafat
vadetmek, yahut küçük bir günah için çok büyük çok büyük ve çok ağır cezalar
göstermek, uydurma hadislerin özelliklerinden biridir. Mesela böyle bir hadiste
şöyle denilmiştir: “Kim la ilahe illallah derse, Allah, bu söz için bir kuş
yaratır.