Hadis Usulü

4- Halife Ve Emirlere Yaklaşmak Arzusu: Hadis Usulü Online Oku


4- Halife Ve Emirlere Yaklaşmak Arzusu:

 

Kendisine bir çıkar sağlamak ümidiyle meşhur
veya zengin adamlara yaklaşan, onların arzularına göre hareket edenler her
devirde bulunur. Hadis uydurmaya başlanmasından itibaren müslümanlar arasında da
böyleleri çıkmıştır. Halife veya emirlerin heveslerine göre fetva verenler,
gerektiğinde hadis uydurmaktan çekinmemişlerdir.

[1]

Bazı açıkgöz yalancılar da, halife veya emirlere
yaklaşmak, onları hoşnud etmek ve böylece gözlerine girip onlardan hediyeler
almak veya mevkiler kazanmak için onları memnun edecek hadisler uydurmuşlardır.

[2]
 

Bu maksadla hadîs uyduran menfaatperestler de
çıkmıştır. Kazanmak istediği makam sâhibinin düşünce ve davranışına uygun hadîs
uydurma örneği Gıyâs İbnu İbrâhim’den verilir: Güvercinle eğlenceyi seven Halife
Mehdî’yi, bir gün güvercinle meşgul görünce şu hadisi rivayet eder: “Şunlar
dışında yarış yasaktır: Ok, deve, at ve kuş yarışı”. Gıyâs, hadîse “kuş”
kelimesini ilave etmiştir. Halife Mehdi bundan memnun olmuş ve on bin dirhem
ihsanda bulunmuştur. Halife bundan sonra hadis uydurmaya sebep olduğu için
güvercini kestirir ve oyunu terkeder. İlaveten der ki: “Bu yalana onu ben
sevkettim” Aynı rivayette halifenin doğrulup: “Senin şu kafan yok mu? O bir
yalancı kafasıdır” dediği de belirtilir.

Hâkim’in rivayetine göre, aynı Mehdî, Mukatil’in
kendisine: “Dilersen Abbas (radıyallahu anh) hakkında sana hadîs uydurayım”
demiştir.

[3] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 50.[2]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 11. sınıf: 57.[3]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/142.

İlgili Makaleler