4) Mürsel Hadîs: Hadis Usulü Online Oku

41215


4) Mürsel Hadîs:

 

Senetten sahâbî düşmüş ve Tâbiî’nden olan bir
zât, rivâyeti doğrudan Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’den yapmış ise bu
rivâyete mürsel denmiştir. Ancak mürsel tabirinin munkatı mânasında da
kullanıldığını ayrıca göreceğiz.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.