Aylık Arşiv: Aralık 2013

Kastamonu ve Hitit İlahiyat Ortak lisansüstü program açacak

Hitit Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüleri Temel İslamBilimleri Anabilim Dalları Ortak Lisansüstü (Yükseklisans ve Doktora) programı açılmasıve yürütülmesine ilişkin protokol imzalandı.Protokolü; Hitit Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Kastamonu Üniversitesi adınaKastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan imzaladı. İmza töreninde Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran veKastamonu...

Diyanetten camilerde merkezi vaaza son

diğer camilerde ise hoparlörlerden yayımlanan vaaz uygulaması sona erecek. 40 bine yakın camide uygulama hayatageçerken, önümüzdeki yıllarda bunun yurt genelineyayılması planlanıyor. Diyanet işleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kamil Y ılmaz, proje kapsamındaki çalışmalarındevam ettiğini bildirdi. Diyanet İşleri Başkanlığınca önceki senelerde faıklıuygulamaların hayata geçirildiğini hatırlatan Yılmaz, "Bu dönemlerde imamlarımızın cami kürsülerinde, hutbede ne söylediklerini kontrol edememek gibi kaygılarla, bir...

İmam Malik Hayatı ve Eserleri Muvatta İmam Malik

1. İmam Malik. 1   a) Hayatı ve Şahsiyeti: 1   b) Usûlü ve İctihad Felsefesi: 2   c) Öğrencileri: 4   d) Eserleri: 5     2. Muvatta: 6   a) Özellikleri: 6   b) Rivayetleri ve Şerhleri: 7     3. İmam Malik Ve Muvatta İncelemeleri: 9   4.  Muvatta'da Geçen Bazı Hadis Terimleri: 10       İmam Malik a) Hayatı ve Şahsiyeti:   Malik b. Enes b. Amir (93-179/712-795), Medine'de doğdu ve öldü. Dedeleri Yemen'den gelip Medine'ye yerleşmişti. îmanı Malik, hadis ve rivayet,...

AKK’A DAVET İÇİN HZ. PEYGAMBER (A.S.)’E VERİLEN TALİMAT

Yirmi Dördüncü Bölüm: HAKK'A DAVET İÇİN HZ. PEYGAMBER (A.S.)'E VERİLEN TALİMAT 24.1. HAKK'A DAVET İÇİN HZ. PEYGAMBER (A.S.)'E VERİLEN TALİMAT 24.1.1. Davetin Başlaması 24.1.2. Hakk'a Davet Hususunda Hikmet ve Nasihat'e Verilen Önem 24.1.3. Hakk'a Davet İçin Ciddi ve Yumuşak Üslûp 24.1.4. Davet Edenin Makamı ve Mes'ûliyeti 24.1.5.Tebliğ ve Nasihatin Kolay Yolu 24.1.6. İslâmî Tebliğ Açısından Önem Taşıyan Kişiler 24.1.7. Hz. İbni Umm-i Mektûm Vak'ası 24.1.8. Tebliğin Hikmeti 24.1.9. Hakka...

HZ. MUHAMMED (A.S.)’İN PEYGAMBER OLMASI VE TEBLİĞİN ÜÇ YIL SÜRE İLE GİZLİ YAPILMASI

Yirmi Üçüncü Bölüm: HZ. MUHAMMED (A.S.)'İN PEYGAMBER OLMASI VE TEBLİĞİN ÜÇ YIL SÜRE İLE GİZLİ YAPILMASI 23.1. Bİ'SET (PEYGAMBERLİK)TEN ÖNCE TEBLİĞİN ÜÇ YIL SÜRE İLE GİZLİ YAPILMASI 23.2. HZ. PEYGAMBER (A.S.)'İN DÜŞÜNCE, İLHAM VE MURAKABE DEVRESİ 23.3. HİRA MAĞARASINDA KÖŞEYE ÇEKİLMESİNİN SEBEBİ 23.4. DOĞRU RÜYALAR 23.5. VAHYİN İLK GELİŞİ 23.5.1. Bu Olay bize Ne Anlatıyor? 23.5.2. Olayın Tahlili 23.5.3. Hz. Peygamber (a.s.), Nübüvvete Hevesli miydi? 23.6. İLK VAHYİN...

MEKKE DÖNEMİNE GENEL BİR BAKIŞ

Otuz Dördüncü  Bölüm: MEKKE DÖNEMİNE GENEL BİR BAKIŞ 34.1. MEKKE DÖNEMİNE GENEL BİR BAKIŞ 34.1.1. Hz. Peygamber (a.s.)'in Şeceresi ve Soyluluğu 34.2.2. Rasûlullah (a.s.)'in Şahsiyeti 34.1.3. Rasûlullah (a.s.)'ın Peygamberlikten Önceki Hayatı 34.1.4. Hz. Muhammed (a.s.)'in Peygamberlikten Sonraki Temiz Hayatı 34.1.5. Rasûlullah (a.s.)'in Maddi Fedakârlıkları 34.1.6. Rasûlullah (a.s.)'ın Büyük Azim ve Kararlılığı 34.1.7. Rasûlullah (a.s.)'ın Eşsiz Cesareti 34.1.8. Rasûlullah (a.s.)'ın Yüksek Ahlâkı ve Fazileti 34.1.9. Rasûlullah (a.s.)'ın Söz ve Fiillerindeki...

MEDİNE’YE HİCRET

Otuz Üçüncü Bölüm: MEDİNE'YE HİCRET 33.1. MEDİNEYE HİCRET 33.1.1. İlk Muhacir 33.1.2. Hz. Ümm-ü Seleme'nin Başına Gelenler 33.1.3. Hicret İçin Genel İzin 33.1.4. Kureyş'in Müslümanları Hicretten Alıkoymak İçin Aldığı Tedbirler 33.1.4.1. Ayyaş bin Ebi Rebia'nın Başından Geçenler 33.1.4.2.Hz. Abdullah bin Süheyl'in Hikâyesi 33.1.4.3. Hz. Peygamber (a.s.)'in Son Ana Kadar Mekke'de Kalması 33.1.5. Kureyş'in Telaşı 33.1.6. Hz. Peygamber (a.s.)'i Öldürme Plânı 33.1.7. Rasûlullah (a.s.)'a Hicret İzni Verilmesi ve Hicret Hazırlığı 33.1.8. Suikast...

İSRA VE Mİ’RAC

Otuz Birinci Bölüm: İSRA VE Mİ'RAC 31.1. İSRA VE Mİ'RAC 31.1.1. Mi'rac Vak'asının Kati Tarihi 31.1.2. Mi'rac'ın Tarihi Ehemmiyeti 31.1.3. Mi'rac Vak'asının Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde Anlatılış Biçimi 31.1.4. Mi'rac Fiilen ve Bedenen miydi, Yoksa Mânen mi? 31.1.5. Hadisleri İnkâr Edenlerin İtirazları 31.1.6. Mi'râc'ın Bir Rüya Olduğunu Söyleyenlerin İleri Sürdükleri Deliller 31.1.7. Mi'râc'ın Hakikati 31.1.8. Mi'rac Yolculuğunun Ayrıntıları 31.1.8.1. Dalâlette Olan ve Dalâlete Çağıran Çeşitti Kuvvetler 31.1.8.2. Kudüs'te Namaz 31.1.8.3. Birinci...

HZ. PEYGAMBER’İN Bİ’SETİNİN ALTINCI YILINDAN ONUNCU YILINA KADAR

Otuzuncu Bölüm: HZ. PEYGAMBER'İN Bİ'SETİNİN ALTINCI YILINDAN ONUNCU YILINA KADAR 30.1. KUREYŞ'İN RASÛLULLAH (A.S.)'A UYGULADIĞI BASKI VE ZULÜM 30.2. HZ. HAMZA (R.A.)'NIN İSLÂM'I KABUL ETMESİ 30.3. HZ. ÖMER (RA.)'NIN İSLÂM'I KABUL ETMESİ 30.3.1. Hz. Ömer...

Otuz İkinci Bölüm: MEKKE DÖNEMİNİN SON ÜÇ YILI

Otuz İkinci Bölüm: MEKKE DÖNEMİNİN SON ÜÇ YILI 32.1. MEKKE DÖNEMİNİN SON ÜÇ YILI 32.1.1. Hz. Peygamber'in Görüştüğü Kabileler 32.1.2. Rasûlullah (a.s.)'ın Kabilelerle Görüşmesi Sırasında Meydana Gelen Olaylar 32.1.2.1. Beni Hemdân'a Mensup Bir Şahsın Tereddüdü 32.1.2.2. Beni Bekr bin Vâil İle Mülakat 32.1.2.3. Beni Amir bin Sa'sa'a İle Görüşme 31.1.2.4. Beni Şeybân bin Sa'lebe İle Görüşme 31.1.2.5. Beni Abs ile Görüşme 32.1.3. Evs ve Hazrec'in Tarihçesi 32.1.3.1. Bu Tarihi...