Arapça Gramer Kitabı Online FihristTecvid Dersleri

Cezim – Cezm Nedir

Cezm: Üzerinde bulunduğu harfi, kendinden önceki harf ile bağlayan, küçük daire şeklindeki işarettir. Aşağıdaki kelimelerin son harflerinin harekesi cezmdir.

مِنْ ، قَدْ ، عَنْ ، هَلْ ، كُنْ

*Cezm, bir harfin harekesiz olmasıdır.

*Harekesiz harfler kendi başlarına okunmadığından harekeli bir harfle beraber okunurlar.

*Sembolu sıfır gibi olup, harfin üstüne yazılır (ــْـ)

*Sembolun kendisine Cezm veya Sukûn, üstüne geldiği harfe de “Sâkin” harf diyoruz.

*Sâkin harf, kelimenin ilk başında gelmez.

*Kendisinden önce herhangi bir harf gelmedikçe tek başına okunmaz.

Cezim, harfin üzerine küçük bir daire şeklinde yazılan işarettir .(  )

Cezim, harflerin harekesiz olarak okunmasını sağlar. Harekeli bir harf cezimli bir harfle birleşince Türkçedeki sessiz harfle biten kapalı hece biçimi oluşur.

Örneğin, üstünlü hemze ile cezimli lam birleşince  (el) şeklinde okunur.

Yöntem

  1. Örnekleri iyice kavrayıncaya kadar tekrar edin.
  2. Önce dinleyip sonra kendiniz okuyun ve okuyuşunuzu kontrol edin.

İlgili Makaleler