Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Kameri Harfler

Kameri Harfler

لْحُـرُوْفُ الْقَمَـرِيَّةُ = el-hurûfu’l-Qameriyye = Kameri harfler

kelimeyi marife yapmak için kelimenin başına elif-lam takısı getiririz siz bunu hep el- diye bilin. İşte bu derste bunu genişletip kelimenin nerde el diye başlayıp nerde el diye başlamayacağını anlatacağım.

Arapçada harfler kiye ayrılıyor. Bunlar kameri ve şemsi harflerdir. Kameri ve şemsi bunlar tecvidin de en önemli konularından birisidir. İlk kameri harfleri görelim.

Kameri harfle başlayan her kelimenin başında yer alan elif-lam takısı hep el- diye okunur. Bu harflerin yer aldığı kelimeler hep el- şeklinde başlar.
 
” ال “  yani belirtme edatından sonra gelen harfler alfabeye göre sıralanmıştır. Buna göre hangi harflerin kamerî olduğunu tespit etmeye çalışınız.  Şimdi aşağıyı dikkatle okuyunuz ve inceleyiniz:


(1) أ : اَلأبُ = el-ebü = baba
(2) ب : اَلْبَابُ = el-bâbü = kapı
(3) ج : اَلْجَنَّـةُ = el-cennetü = cennet
(4) ح : اَلْحِمَـارُ = el-hımâru = eşek
(5) خ : اَلْخُـبْزُ = el-khubszü = ekmek
(6) ع : اَلْعَين = el-*aynü = göz
(7) غ : اَلْغَـدَاءُ = el-ğıdâü
(8 ) ف : اَلْفَـمُ el-femü = ağız
(9) ق : اَلْقَمَـرُ = el-qameru = ay
(10) ك : اَلْكَلْـبُ el-kelbü = köpek
(11) م : المَـاءُ = el mâü = su
(12) و : اَلْوَلَـد = el-veledü = çocuk
(13) هـ: اَلْهَـوَاءُ = el-hevâü = hava
(14) ى : اَلْيَـدُ = el-yedü = el

 
 Kamerî ve Şemsî harfler

Arap alfabesinde harfler iki çeşittir: 1- Kamerî harfler 2- Şemsî harfler.

28 harfin 14 tanesi Kamerî, 14 tanesi de Şemsî harflerdir. Harflerin bu şekilde adlarının bilinmesi, isim cinsi kelimelerde kelimenin başına harf-i tarif denen “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam”ın ( ل ) okunup okunmayacağını belirler. Kameri harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال ) takısı geldiğinde, “lam” ( ل ) cezimlenmek suretiyle açığa çıkarılır. Yani “lam” okunur.

اَلْحَمْدُ ، اَلْكَافِرُونَ ، اَلْوَسْوَاسُ ، اَلْعَصْرُ  kelimelerinde olduğu gibi, “lam” harfi cezimlenerek okunur.

Kameri harfler şunlardır:

ا ، ب ، ج ، ح ، خ ، ع ، غ ، فَ ، قَ ، كَ ، م ، وَ ، ه ، ى

Bu harfleri kolay ezberlemek için, bu harflerden şu iki cümle oluşturulmuştur:

اَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ

Şemsi harfler şu harflerdir:

تَ ، ث ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ، ل ، ن

Şemsî harfler ile başlayan bir ismin başına “el” ( ال )  takısı geldiğinde, “lam” ( ل )  okunmadan direk kelimenin ilk harfi olan Şemsî harfe geçilir. Şemsî harfin üzerine şedde konur.

اَلشَّمْسُ ، اَلنَّاسُ ، اَلرَّحِيمُ ، اَلتَّوَّابُ ، اَلرِّزْقُ  kelimelerinde olduğu gibi, “lam” harfi okunmayarak, kendinden sonra gelen harf şeddeli şekilde okunur.

Ayrıca başında elif-lam takısı bulunan isimlerin sonundaki tenvin kalkar.

 

 

Ek Bilgi 1:

 

Kameri harfler اَلْحُـرُوْفُ الْقَمَـرِيَّةُ : el-hurûfu’l-Qameriyye  (ب ج ح خ ع غ ف ق ك م و هـ ىا) ile Şemsi harfler اَلْحُـرُوْفُ الشَّمْسِـيَّةُ : el-hurûfu’ş-Şemsiyye (ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن) arasında fark okunuştaki ufak ayrıntıdır. 

 
 
 

–  الْقَمَـرِيَّةُ kelimesindeki الْ takısı okunurken telaffuz ediliyor.

 
 
– الشَّمْسِـيَّةُ kelimesindeki ال takısı okunurken telaffuz edilmiyor.
 
 
Arapça alfabesinin yarısı (14 tane) kameri harftir, diğer yarısı (14 tanesi) şemsi harftir.
 
 
– 14 tane kameri harfin başına الْ elif-lam takısı geldiğinde bu elif-lam telaffuz edilir.
Örnek: الْقَمَـرِيَّةُ al-kameriyye
 
 
– 14 tane şemsi harfin başına ال elif-lam takısı geldiğinde bu elif-lam telaffuz edilmez.
Örnek: الشَّمْسِـيَّةُ  aş-şemsiyye
 
 
اَلْحُـرُوْفُ الْقَمَـرِيَّةُ : el-hurûfu’l-Qameriyye
 
(1) أ : اَلْاَبُ = el-ebu = baba
(2) ب : اَلْبَابُ = el-bâbu = kapı
(3) ج : اَلْجَنَّـةُ = el-cennetu = cennet
(4) ح : اَلْحِمَـارُ = el-himaru = eşek
(5) خ : اَلْخُـبْزُ = el-khubszu = ekmek
(6) ع : اَلْعَين = el-aynu = göz
(7) غ : اَلْغَـدَاءُ = el-ğidau
(8 ) ف : اَلْفَـمُ = el-femu = ağız
(9) ق : اَلْقَمَـرُ = el-qameru = ay
(10) ك : اَلْكَلْـبُ = el-kelbu = köpek
(11) م : اَلْمَـاءُ = el-mâu = su
(12) و : اَلْوَلَـد = el-veledu = çocuk
(13) هـ: اَلْهَـوَاءُ = el-hevâu = hava
(14) ى : اَلْيَـدُ = el-yedu = el
 
 
اَلْحُـرُوْفُ الشَّمْسِـيَّةُ : el-hurûfu’ş-Şemsiyye
 
(1) ت : اَلتَّاجِـر = et-tâciru = tüccar
(2) ث : اَلثَّـوبُ = es-sevbu = elbise
(3) د : اَلـدِّيْكُ = ed-dîku = horoz
(4) ذ : اَلـذَّهَبُ = ez-zehebu = altın
(5) ر : اَلرَّجُـلُ = er-raculu = adam,kişi
(6) ز : اَلزَّهْـرَةُ = ez-zehratu = çiçek
(7) س : اَلسَّـمَكُ = es-semeku = balık
(8 ) ش : اَلشَّـمْسُ = eş-şemsu = güneş
(9) ص : اَلصَّـدْرُ = es-sadru = göğüs
(10) ض : اَلضَّـيْفُ = ed-dayfu = misafir
(11) ط : اَلطَّـالِبُ = et-tâlibu = talebe
(12) ظ : اَلظَّهْـرُ = ez-zahru = sırt
(13) ل : اَللَّحْـمُ = el-lahmu = et
(14) ن : اَلنَّجْـمُ = en-necmu = yıldız

 

 

Ek Bilgi 2:

 

KAMERİ HARFLER

Bir kelimenin başında aşağıdaki cümlenin bütününde yer alan 14 harften biri bulunursa kendisiyle birleşen اَلْ  takısının lâmı cezimli (لْ) okunur.

أَبْغِ حَجَّكَ وَ خَفْ عَقِيمَهُ

Örnekleri:                                                  

 

Nekre

Ma’rife

 

 

Nekre

Ma’rife

 

أَ

أَذاَنٌ

اَلْأَذاَنُ

ezan

خ

خُبْزٌ

اَلْخُبْزُ

ekmek

ب

َبيْتٌ

اَلْبَيْتُ

ev

ف

فَرَسٌ

اَلْفَرَسُ

kısrak

غ

غَنِيٌّ

اَلْغَنِيُّ

zengin

ع

عَرَبِيَّةٌ

اَلْعَرَبِيَّةُ

Arapça

ح

حَجٌّ

اَلْحَجُّ

hac

ق

قَمَرٌ

اَلْقَمَرُ

ay

ج

جَارٌ

اَلْجَارُ

komşu

ي

يَوْمٌ

اَلْيَوْمُ

gün

ك

كَاتِبٌ

اَلْكَاتِبُ

katip

م

مَوْتٌ

اَلْمَوْتُ

ölüm

و

وَطَنٌ

اَلْوَطَنُ

vatan

ه

هِجْرَةٌ

اَلْهِجْرَةُ

hicret

 

ŞEMSİ HARFLER

Arapça’nın geriye kalan diğer harfleri de şemsî harflerdir. اَلْ  takısından sonra gelen kelime bu harflerden biriyle başlarsa اَلْ  takısının lâmı  (ل) okunmaz, yanındaki harf şeddelenir. Fakat okunmasa bile اَل takısı gene de yazılır. Örnekleri:

 

Nekre

Ma’rife

 

 

Nekre

Ma’rife

 

ت

تِلْميِذٌ اَلتِّلْميِذُ öğrenci

ث

ثَوْبٌ

اَلثَّوْبُ

elbise

د

دِينٌ

اَلدِّينُ

din

ذ

ذِئْبٌ

اَلذِّئْبُ

kurt

ز

زَمَانٌ

اَلزَّمَانُ

zaman

ر

رَجُلٌ

اَلرَّجُلُ

adam

س

سُورَةٌ

اَلسُّورَةُ

sûre

ش

شَجَرَةٌ

اَلشَّجَرَةُ

ağaç

ص

صَديِقَةٌ

اَلصَّديِقَةُ

kız arkadaş

ط

طَائِرَةٌ

اَلطَّائِرَةُ

uçak

ض

ضَلاَلَةٌ

اَلضَّلاَلَةُ

dalâlet, sapıklık

ظ

ظَاهِرٌ

اَلظَّاهِرُ

zahir, açık

ن

نَارٌ

اَلنَّارُ

ateş

ل

لَيْلٌ

اَللَّيْلُ

gece

ش

شَمْسٌ

اَلشَّمْسُ

güneş        
       
 
 
 
Etiketler: arapça kursları, arapça kursları anadolu yakası, arapça kursları ankara, arapça kursları bakırköy, arapça kursları bursa, arapça kursları istanbul, arapça kursları istanbul anadolu yakası, arapça kursları izmir, arapça kursları kadıköy, arapça kursları şişli, arapça kursu, arapça kursu bakırköy, arapça kursu fatih, arapça kursu fiyatları, arapça kursu ismek, arapça kursu istanbul, arapça kursu kadıköy, arapça kursu pendik, arapça kursu ümraniye, arapça kursu üsküdar

İlgili Makaleler