Vakıf, İbtida, Vasıl

2195

Vakıf, İbtida, Vasıl
Kur’an ayetlerinin bazıları bir veya birkaç kelimeden bazıları kısa cümlelerden bazıları da birkaç
cümlenin bir araya gelmesinden oluşur. Kısa ayetleri bir nefeste okumak mümkün olabilirken, uzun
ayetleri tek nefeste, durmadan ve nefesimizi yenilemeden okumak mümkün olamamaktadır. Ayrıca
bazı ayetler, anlam açısından kendi içinde bir bütünlük oluştururken, bazı ayetler de öncesi ve sonrasıyla
(siyak-sibak) irtibatlı olarak anlam bütünlüğü kazanmaktadır. Bu nedenle Kur’an okurken durulduğunda
veya durduktan sonra tekrar devam edildiğinde lafızlardaki uyuma ve ayetlerdeki anlam
bütünlüğüne dikkat edilmelidir. Kur’an okurken durmak, durduktan sonra tekrar devam etmek veya
ayetler arasında geçiş yapmak belirli kurallara bağlıdır. Bu kurallar; vakıf, ibtida ve vasıl kavramlarıyla
açıklanmıştır.