Maksud’a Giriş

0

3. Bab Hakkında

0
0

Sülasi ve Rübai Mezid

0

Bir Fasıl

0

Maksud

Ana Sayfa Klasik Arapça Maksud

Zaid Fiillerde Türetim

0

Emir ve Nehy

0

Fail ve Meful Sayısı

0

Te’kid Nun’u

0

Sülasi Mezid Rübai

0

Sülasi Mezid Hümasi

0