Sülasi ve Rübai Mezid

Bir Fasıl

Zaid Fiillerde Türetim

Emir ve Nehy

Emr-i Hazır Yapımı