Hadis Usulü

C) Takriri: Hadis Usulü Online Oku


c) Takriri:

 

Sarahaten Hz. Peygamber’e izafe edilen “takriri
hadis”, hadis kitaplarımızda şu ifade kalıplarıyla yer almaktadır:

“Rasûl-ü Ekrem’in huzurunda şöyle yaptım
(yaptık).”

“Falanca Rasûlullah’ın huzurunda şunu yaptı”[1]

Bu ifadelerin sonunda da bu yapılanların Hz.
Peygamber tarafından reddedilmediği yer alır.[2] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 116;  Subhi es-Sâlih, Hadis İlimleri ve Hadis Istılahları, çev.
Y. Kandemir, Ankara 1973, s. 182.[2]

Bk. Müslim, Selam: 125; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 2/429; 4/68; 5/380; İsmail
Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları:
116.

İlgili Makaleler