Hadis Usulü

Mevzu Hadisleri Tanıma Yolları Hadis Usulü Online Oku


Mevzu Hadisleri Tanıma Yolları:

 

Rasulullah (s.a.s) ”Kim bana söylemediğim
halde şöyle söyledi deyip yalan isnad ederse cehennemdeki yerine hazırlansın”

buyuruyor. Dini bid’at, yalan ve hurafeden korumak için iki ana kaynağın; Kur’an
ve Sünnetin tebdil ve tahriften korunması gerekir. Kur’an Cenabı Hakkın
muhafazasındadır. Sünneti korumak ise ümmetin görevidir. Bunun için alimler bu
konuda çok titiz bir çalışma içine girmiş ve Allah’ın rahmet ve lütfunun eseri
olarak rivayet ve isnad ile Sünnetin sağlamını sahtesinden ayırmışlardır. Bu
konuda yazılan eserler yanında hadis diye uydurulan sözleri tesbit edecek
kaideler konulmuştur. Bir sözün uydurma olduğunu anlayabilmek için şu ölçüler
göz önünde bulundurulur[1]: 
[1]

Sabahattin Yıldız, İsmail Kaya,
Şamil
İslam Ansiklopedisi: 4/180.

İlgili Makaleler