Hadis Usulü

3) İşitmeye Yönelik Tashif: Hadis Usulü Online Oku


3) İşitmeye Yönelik Tashif:

 

İşitmeye müteallik tashif’in örneği, “Asımu’l-Ahval”
hadîsi’ni rivâyet ederken bazılarının “Vâsıl’l-Ahdab” hadîsi diye söylemiş
olmasıdır. Keza Şu’be, Hâlid İbnu Alkame hadîsi diyeceği yerde tashîfu’s-sem
yaparak Mâlik İbnu Arfata demiştir.

İlgili Makaleler