Hadis Usulü

Şâz Hadisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Şâz Hadisin Hükmü:

 

Şâz hadis merduddur; onunla amel edilemez.
Ancak, karşılığı olan mahfuzla amel edilebilir.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 24.

İlgili Makaleler