Hadis Usulü

B) Fili: Hadis Usulü Online Oku


b) Fili:

 

Hükmen merfû fiil, meselâ, Hz. Ali’nin küsûf
(güneş tutulması) namazında ikiden fazla rükû yapmasıdır. Çünkü ibadet şekilleri
içtihatla tesbit edilemez; bunların Rasûlullah’tan öğrenilmiş olduğuna
hükmedilir.[1] 

[1]

Ahmed Naim, a.g.e., s. 134;
İsmail
Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları:
118.

İlgili Makaleler