3) Munkatı Hadîs: Hadis Usulü Online Oku

41152


3) Munkatı Hadîs:

 

Senedinde peş peşe olmaksızın iki veya sahâbeden
sonra bir râvinin düşmüş bulunduğu hadîs. Görüldüğü üzere bu tabirin bu şekilde
daha husûsî kullanımı da var.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.