Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü B- Muhaddisin Âdâbı (Hadis Hocasının Ahlakı): Hadis Usulü Online Oku

B- Muhaddisin Âdâbı (Hadis Hocasının Ahlakı): Hadis Usulü Online Oku

42584


B- Muhaddisin Âdâbı (Hadis Hocasının Ahlakı):

 

Alimler, hadis ilminin tedrisiyle meşgul
olanların bazı âdâba riayet etmesini şart koşmuşlardır.[1]
“Hadis hocasının ahlakı” derken, hocanın hadis ilmi ve talebeleri ile
ilişkilerini ifade etmek istiyoruz. Burada, konuya ilişkin eser vermiş alimlerin
detaylı olarak işledikleri hususları birkaç ana başlık altında özetle sunmak
istiyoruz. Hadis okutacak herkesin bilmesi ve uyması gerekli prensipleri şöylece
sıralayabiliriz.

[2] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/516.[2]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 51.

Önceki İçerik10) Hadis Kitaplarına Önem Vermek: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik4- Karıştırma İhtimali Belirince Hadis Rivayetini ve Okutmayı Bırakma: Hadis Usulü Online Oku