10) Hadis Kitaplarına Önem Vermek: Hadis Usulü Online Oku

42706


10) Hadis Kitaplarına Önem Vermek:

 

Sahîheyn’e gerekli alâkayı göstermeli sonra
sünenleri, sonra müsnedleri, ilel kitaplarını, sonra ricâl kitaplarını ve târîh
kitaplarını okumalıdır.

[1]


  
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.