Hadis Usulü

4- Karıştırma İhtimali Belirince Hadis Rivayetini ve Okutmayı Bırakma: Hadis Usulü Online Oku


4- Karıştırma İhtimali Belirince Hadis
Rivayetini ve Okutmayı Bırakma:

 

İslam bilginleri, sağlıklı bir eğitim-öğretim
açısından “emeklilik yaşını” da tesbite çalışmışlardır. Uzun ömürlü bir hadis
hocası için bu yaş 80’dir. Ancak “karıştırma ihtimali belirince” eğitim-öğretimi
bırakması genel bir prensip olarak benimsenmiştir. Böyle bir halde illa da 80
yaşına kadar hocalığa devam edeceğim demek olmaz.

Tabiatıyla bu kurallar, günümüzdeki gibi resmi
kuralların geçerli olmadığı dönemler içindir. “Resmen emeklilik” olmak ile
“fiilen emekli” olmak çok ayrı şeylerdir. Bunun ölçüsü de “karıştırma
ihtimalinin belirmesi” olarak tesbit edilmiştir. Böyle bir illet ortaya erken
yaşlarda çıkacak olursa, illa da “resmi emeklilik” yaşını beklemek de doğru
olmaz. Bu iş, hocanın diyanet ve ilmi kişiliğine, ahlaki olgunluğuna, daha
doğrusu sorumluluk duygusuna havale edilmiştir. Doğrusu da budur.

[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 53.

İlgili Makaleler