A) Sarih (açık) Takrir: Hadis Usulü Online Oku

47510


a) Sarih (açık) Takrir:

 

Rasulullah’ın muttali olduğu herhangi bir olay
ya da sahabilere ait uygulamayı tasvib ve tasdik ettiğini açıkça belirtmesidir.
Misali, yılanın zehirlediği bir kabile reisini Fatiha Suresi’ni okuyarak tedavi
eden ve bunun karşılığında bir miktar koyun alan sahabinin, bu koyunların
yenilip yenilemeyeceği hususunu Rasulullah’a sorması, Hz. Peygamber’in de:
“Fatiha’nın şifa vereceğini nereden biliyordun? İyi etmişsin. Koyunları bölüşün,
bir pay da bana ayırın.”
buyurmasıdır.[1]
Rasulullah bu olayda Kur’an’la tedavi karşılığında ücret almayı sarih olarak
tasvip etmiş bulunmaktadır.[2] 
[1]

Buhari, Tıbb: 33, 39; Müslim, selam: 66.[2]

İsmail Lütfü Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Vakfı Yayınları: 27.