Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü Sened ve Metin Tenkidi Hadis Usulü Online Oku

Sened ve Metin Tenkidi Hadis Usulü Online Oku

42729


Sened ve Metin Tenkidi:

 

Hz. Peygamber’in sözleri, filleri, takrirleri ve
ona ait sıfatlardan ibaret olan hadislerin sağlam bir şekilde tesbit ve
nakledilebilmesi için müslüman alimler bir takım kaideler ortaya koymuşlardır.
Bu kaidelerin başında sened ve isnad gelir. Ayrıca mevzu hadisler bölümünde söz
konusu edildiği üzere bilhassa hicri birinci asırdan itibaren birçok hadisler
uydurulmuş, aslı ve gerçek hadislerle ilgisi olmayan sayısız söz hadis diye
rivayet edilir olmuştur. Bunları asıl hadislerden ayırmak zamanla bir mesele
haline gelmiştir. Bu durum karşısında İslam alimleri cerh ve ta’dil kaidelerini
kullanarak sened tenkidi yaptıkları gibi hadis metinlerini de ayrıca tenkide
tabi tutmuşlardır. Böylece gerçekten Hz. Peygamber’e ait olan hadislerle
sonradan uydurulanları ayıracak temel ölçüler elde edilmiştir. Bu temel
ölçülerden burada kısaca bahsetmek yerinde olacaktır.

[1] 
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 65.

Önceki İçerik7- CERH VE TA’DİL SONUCU RAVİLER Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik8- CERH VE TADÎLDE TESAHÜL VE TEŞEDDÜD Hadis Usulü Online Oku