Hadis Usulü

8. Muhtelifu’l-Hadîs İlmi: Hadis Usulü Online Oku


8. Muhtelifu’l-Hadîs İlmi:

 

Bu ilim, gerçekte olmadığı halde dış görünüşü
bakımından aralarında çelişki var gibi görünen hadisleri ele alır ve görünürdeki
bu çelişkiyi giderir. Bu sahada İbn Kuteybe’nin yazdığı “Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis”
adlı eseri, hadis Müdafaası adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.

[1] 
[1]

İsmail lütfü Çakan, Akif Köten, Şamil İslam Ansiklopedisi: 2/289.

İlgili Makaleler