Hadis Usulü

5- Tedlîsü’s-Sükût: Hadis Usulü Online Oku


5- Tedlîsü’s-Sükût:

 

Râvi, “Haddesena”, “semi’tu” veya “haddesenî”
dedikten sonra sükût eder ve bir miktar durduktan sonra bir isim söyler, mesela
A’meş der. Aslında A’meş’den hadîs dinlememiştir, ama bu suretle dinlemiş
zannını uyandırır. Buna da “tedlîsu’s-Sükût” denmiştir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/120.

İlgili Makaleler