4- Hüccet: Hadis Usulü Online Oku

42709


4- Hüccet:

 

Hâfızdan sonra gelen mertebenin unvanıdır.
300.000 kadar hadîsi yukarıda belirtilen şartlarda senet ve metniyle ezberleyen
kimselere denir.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/516.