Hadis Usulü

Âlimin Ve Müteallimin (Öğrencinin) Âdâbı Hadis Usulü Online Oku


Âlimin Ve Müteallimin (Öğrencinin) Âdâbı

 

İlmin faydası ve meyvesi öğrenilenle amel
etmektir. Öğrendikleriyle amel etmeyen bir kimsenin ilmi kendisine vebal olur.
Kıyamet gününde ona karşı delil olur. Nitekim Peygamber Sallallahu aleyhi
vesellem
: “Kur’ân ya senin lehine veya aleyhine bir delildir.” buyurmuştur.

Âlimin de, müteallimin de riayet etmesi gereken
birtakım âdâb vardır. Bu âdâbın bir kısmı her ikisi arasında da ortaktır, bir
kısmı da onların her birisine hastır.

İlgili Makaleler