Hadis Usulü

8) Kendisinden Aşağı Olandan Hadis Almak: Hadis Usulü Online Oku


8) Kendisinden Aşağı Olandan Hadis Almak:

  

Rivâyet ve dirâyette kendisinden dûn (aşağı)
olandan da hadîs almalıdır. Vekî: “Kişi fevkindekinden, emsâlinden ve mâdûnundan
hadîs yazmadıkça asâlete eremez” der.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.

İlgili Makaleler