Hadis Usulü

Muhadram Hadis Usulü Online Oku


Muhadram

 

Muhadram: Peygamber Sallallahu aleyhi
vesellem
‘e hayatta iken iman etmekle birlikte, onunla bir araya gelememiş
olan kimseye denir. Muhadramlar ashab ile tabiîn arasında bağımsız bir
tabakadırlar denildiği gibi, hayır, onlar tabiînlerin büyükleridir, diye de
söylenmiştir.

Bazı ilim adamları bunların yaklaşık kırk kişi
kadar olduğunu dahi söylemiştir. Bunlardan bazıları: el-Ahnef b. Kays, el-Esved
b. Yezid, Sâd b. İyas, Abdullah b. Ukeym, Amr b. Meymun, Ebu Muslim el-Havlânî,
Habeşistan kralı Necaşi.

Muhadram kimsenin rivayet ettiği hadis, tabiînin
mürseli kabilindendir. Böyle bir hadis munkatı olup, kabul edilip edilmeyeceği
hakkında tabiînin naklettiği mürsel rivayetin kabulü ile ilgili görüş
ayrılıkları aynen sözkonusudur.

İlgili Makaleler