Hadis Usulü

6- Sıdk: Hadis Usulü Online Oku


6- Sıdk:

 

Ravide
aranan en mühim vasıflardan biridir. Doğru sözlü olmak demektir. Bir râvinin
adl, yani adâlet sahibi sayılabilmesi için İslâm’dan sonra, ikinci planda aranan
vasfı budur. Sıdk’la öncelikle Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) konusunda,
rivayet hususundaki doğru sözlülüğü kastedilir ise de, imamlara karşı sıdkı da
aranmıştır. Metâin-i aşere bahsinde temas edeceğimiz kizb’le ilgili olarak
tekrar bu meseleye döneceğiz.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/11.

İlgili Makaleler