Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü 9- Uzunluklarına Göre Senedin Kısımları: Hadis Usulü Online Oku

9- Uzunluklarına Göre Senedin Kısımları: Hadis Usulü Online Oku

42106


9- Uzunluklarına Göre Senedin Kısımları:

 

Senedler, uzunlukları açısından ikiye
ayrılmıştır: Âlî sened, nâzil sened. Tatbikatta bu ayırımın büyük ehemmiyeti
vardır. Çünkü rivâyet edilen bir haberin vukua geldiği zamanla, onu yazan
müellif arasına ne kadar az zaman girerse, rivâyete olan güven o derece artar.
İslâm âlimleri sadece zamana bakmakla kalmayıp, araya giren râvi adedine de
bakarlar. Onlar nazarında, hadîsleri kaydeden müellifle Hz. Peygamber (aleyhessalatu
vesselam) arasına ne kadar az sayıda ravî girerse -râviler sika olmak şartıyla-
o rivâyet o derece kıymet ve üstünlük kazanır. İşte, râvi sayısı az olan
senedlere âli isnâd, râvi sayısı çok olan senedlere de nâzil isnâd denmiştir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/501.

Önceki İçerik8- Hadisde Senedin Önemi:  Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerikA) Âlî İsnadlar: Hadis Usulü Online Oku