Hadis Usulü

Ebû Dâvûd Hadis Usulü Online Oku


Ebû Dâvûd

 

Süleyman b. el-Eş’as b. İshak el-Ezdî es-Sicistanî’dir.

Basra’ya bağlı kasabalardan Sicistan’da 202
yılında dünyaya geldi. Hadis öğrenmek için yolculuklar yaptı. Iraklılardan, Şam
ahalisinden, Mısır ve Horasan halkından hadis yazdığı gibi Ahmed b. Hanbel’den
ve Buhârî ve Muslim’in diğer hocalarından da hadis öğrenmiştir.

İlim adamları ondan övgüyle sözetmiş, tam hıfz
(hadis belleme), derin bir kavrayış ve vera’ sahibi olmakla nitelendirmişlerdir.

Basra’da 285 yılında 73 yaşında vefat etmiştir.

Telif ettiği eserlerde pek büyük bir ilim mirası
geride bırakmıştır. Yüce Allah ona rahmet eylesin, müslümanlar adına onu hayırlı
bir şekilde mükâfatlandırsın.

İlgili Makaleler