Hadis Usulü

Tedlisin Hükmü Hadis Usulü Online Oku


Tedlisin Hükmü:

 

Tedlis, muhaddisler tarafından şiddetle tenkid
edilmiştir. Ancak şiddetli tenkidlerin daha çok isnad tedlisi üzerinde
toplandığını belirtmek gerekir. İslam alimlerinin ittifaka yakın büyük çoğunluğu
isnadında tedlis olan hadislerin reddi gerektiği görüşündedir. İmam Şafii
“Tedlis, yalanın kardeşidir” demiştir.

Tedlis çeşitlerinden biri olan ravinin hadis
rivayet ettiği şeyhini herkesçe bilinen isim ve künyesiyle değil, bilinmeyen bir
isim veya künye ile zikretmesinden ibaret şuyuh tedlisi, hadis alimlerine göre
mekruhtur. Aslında bir ravi, şeyhini bilinmeyen bir isimle söylemekle onu
cehaletu’r-ravi (ravinin bilinmeyişi) gibi tenkit konusu altına sokmaktadır;
çünkü bir muhaddis tanınmış isimden başka isimle söylenen şeyhin kim olduğunu
kestiremezse hadisini terkeder.

[1]
  
[1]

Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis
Usulü, 12. sınıf: 15.

İlgili Makaleler