6) Tedrici Bir Metodla Çalışmak: Hadis Usulü Online Oku

42317


6) Tedrici Bir Metodla Çalışmak:


 

Tedrici (yavaş yavaş belli ve makul bir sıra
ile) öğrenim, önemli ve fakat birçoklarının hoşlanmadıkları, bıkkınlık
gösterdikleri bir tarzdır. Halbuki ilimde asıl olan sıra ile ve planlı bir
şekilde öğrenmektir.

Hadis kitaplarının hepsini bir anda okuma imkanı
olmadığına göre onları belli bir sıraya koyduktan sonra teker teker okumak
zarureti ortadadır.


[1] 
[1]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 50.