Hadis Usulü

4- Tedlîsu’l-Atf: Hadis Usulü Online Oku


4- Tedlîsu’l-Atf:

 

Râvi bâzan: Haddesenâ fülan ve fülan diyerek iki
ismi beraberce zikreder. Ama aslında ikinci râviden hadîs dinlememiştir. Buna
tedlîsü’l-atf denmiştir.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/119.

İlgili Makaleler