Ana Sayfa Hadis Hadis Usulü Adâleti Sağlayan Şartlar Hadis Usulü Online Oku

Adâleti Sağlayan Şartlar Hadis Usulü Online Oku

40937


Adâleti Sağlayan Şartlar:

 

Adâlet’in ne olduğunu kısaca anlattıktan sonra,
adâleti tamamlayan şartları açıklamaya geçebiliriz. Biz bunları dokuz başlıkta
toplayacağız.


1-

Akl.


2-

Büluğ.


3-

İslâm.


4-

Îtikâd.


5-

Diyânet.


6-

Sıdk.


7-

Mürüvvet.


8-

Şöhret.


9-

Lika[1]. 
[1]

Sonuncu madde, usûl kitaplarımızda, umûmiyetle açık bir ifade ile adalet’in
şartları meyanında zikredilmez. Biz burada zikrini uygun bulduk. İbrahim
Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/7.

Önceki İçerikCerh ve Ta’dil Kitapları: Hadis Usulü Online Oku
Sonraki İçerik4- İtikad: Hadis Usulü Online Oku