A) Sahih Hadislerin Özellikleri: Hadis Usulü Online Oku

50126

 

Gerçekten Hz. Peygamber’e ait olan bir sahih hadis, sahih hadisin tarifinde görülen özelliklerden başka şu özelliklere sahiptir.

1) Kur’an-ı Kerim’e uygundur.      

2) Genel İslami prensip ve esaslara uygundur.

3) Akıl prensiplerine uygundur.

4) Müsbet ilmin verilerine ters düşmez.

5) İlmi gerçeklere, tarihi olaylara ters düşmez.

6) Metin ve ifadesi gün ışığı gibi parlaktır. Öyleki, insanın aklına “Bunu Hz. Peygamber söylemiş olabilir mi?” gibi bir şüphe ve tereddüt gelmeyecek şekilde açık ve seçiktir.

7) Toplumun ahlak kurallarına uyar.

8) Muteber ve sağlam kaynaklarda yer alır.

Bu özellikleri taşıyan hadisler başka bir kusuru yoksa ilk bakışta sahih ve Hz. Peygamber’e ait kabul edilirler. [1]

[1] Talat Koçyiğit, Mücteba Uğur, İ. Hakkı Ünal, İmam-Hatib Liseleri İçin Hadis Usulü, 12. sınıf: 65-66.