A) Muttasıl (Müsned-Mevsûl) Hadîs. Hadis Usulü Online Oku


A) Muttasıl (Müsned-Mevsûl) Hadîs.

 

Hadîsi kitabına alan müelliften, hadîsin
kaynağına kadar, senette kopukluk yoksa buna muttasıl hadîs denir. Muttasıl
hadîslerde rivâyet, hep birbirini gören râviler tarafından nakl edilir.

Muttasıl hadise mevsûl ve müsned hadis de denir.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.