Hadis Usulü

1) İyi Niyet (İhlas): Hadis Usulü Online Oku


1) İyi Niyet (İhlas):

 

Niyette ihlâs sahibi olmalı ve hadîs tahsilini
sırf Allah rızası için yapmalıdır. Dünyevî bir maksada kesinlikle yer
vermemelidir.

[1]

İyi niyet veya daha doğru deyimle ihlas, hadis öğrencisinin ilk görevidir.
Hadisle meşguliyetten beklediği başka değil, sadece Allah’ın rızasını kazanmak
olmalıdır. Hz. Peygamber “Sözümü belleyip tebliğ edenlerin Allah yüzlerini
ağartsin!”
buyurmuştur. Süfyan es-Sevri de “Allah’ın hoşnudluğunu dileyen
kimseler için hadis öğrenmekten daha üstün herhangi bir amel bilmiyorum.”
demiştir.

Hadis öğrencisi, öğrendiklerini dünyevi herhangi
bir amaca alet etmekten kaçınmalıdır. Hz. Peygamber “Kendisiyle Allah’ın
rızasının aranması gereken bir ilmi, dünyevi bir maksatla öğrenen, Cennetin
kokusunu bile alamaz!”
buyurmuştur.[2] 

Hadis öğrencisi, Allah’dan kolaylık, tevfik,
doğruluk ve güzel ahlak istemelidir. Ebu Asım en-Nebil “Hadis öğrenmek isteyen,
dini işlerin en yücesine talib olmuş demektir; kendisinin de insanların en
üstünü olması gerekir.” demiştir.

[3] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/514.[2]

Tirmizi, İlim: 6.[3]

İsmail Lütfi Çakan, Hadis Usulü, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Yayınları: 49.

İlgili Makaleler