B) Gayr-ı Muttasıl (Munkatı) Hadîs. Hadis Usulü Online Oku

41545


B) Gayr-ı Muttasıl (Munkatı) Hadîs.

 

Bu senedin herhangi bir yerinde kopukluk olan
hadîsdir. Senedde meydana gelen kopukluğun durumuna göre çeşitli isimler alır:

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/73.