Hadis Usulü

Cerh Ve Ta’dil Elfazının Tabakaları: Hadis Usulü Online Oku


Cerh Ve Ta’dil Elfazının Tabakaları:

 

Elfazın önce a) Ta’dîl ifade edenler,
b)
Cerh ifade edenler diye ikiye ayrılacağı mâlumdur. Ancak bu kaba ayırımda
kalınmaz. Bunlardan her birine giren elfaz kendi aralarında altışar gruba taksim
edilmişlerdir. Böylece, bütün cerh ve ta’dil elfazı cem’an on iki tabakaya
ayrılmış olmaktadır. Ta’dil tabakasından başlayınca en üst tabaka, en ziyade
güven ifâde eden, en kıymetli tabakayı teşkîl eder. Tedrîcen derecesi düşerek
devam eder. Sözgelimi ta’dîlin altıncı tabakası cerh’in birinci tabakasına
yakındır. Cerhin altıncı tabakası zayıflıkta en düşük dereceyi teşkîl eder:
Yalancıların ve hadîs uyduranların tabakası.[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/39.

İlgili Makaleler