Hadis Usulü

6- İmtihan Maksadıyla Uydurmalar: Hadis Usulü Online Oku


6- İmtihan Maksadıyla Uydurmalar:

 

Bazıları evlatları, evlatlıkları ve kâtipleri
tarafından imtihan olundular. Bu sayılanlar, şeyhi denemek için hadîs uydurarak
evraklarının arasına sokuşturdular. Onlar da farkına varmadan rivâyet ettiler.
Abdullah İbnu Muhammed İbnu Rebîa el-Kudâma ve Hammâd İbnu Seleme gibi. Hammâd’i,
evlatlığı İbnu Ebî’l-Avca denemek maksadıyla aldatmış, kitaplarına birşeyler
sokuşturmuştu. Ma’mer’i de râfızî olan yeğeni yanıltmıştı. Şöyle ki kitaplarına
Zührî an Ubeydillah an İbni Abbâs senediyle gelen şu rivâyeti sokuşturdu: “Hz.
Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) Ali (radıyallahu anh)’ye baktı ve şöyle dedi:
Sen dünyada da, ahirette de efendisin. Seni kim severse, beni de sever. Benim
sevgilim Allah’ın da sevgilisidir. Senin düşmanın benim de düşmanımdır. Benim
düşmanım Allah’ın düşmanıdır. Benden sonra sana buğz edene ne yazık!”
Abdurrezzak bunu Ma’mer’den rivâyet etmiştir. Bu, İbnu Ma’în’in de dediği gibi
bâtıl, mevzu bir rivâyettir.

[1] 
[1]

İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 2/143-144.

İlgili Makaleler