Arapça Gramer Kitabı Online Fihrist

Elif-i maksûre ve Elif-i memdûde Çeşitleri

 Elif-i maksûre ve Elif-i memdûde Aşağıdaki Şekilde Kısımlara
Ayrılabilir:

A. Elif-i Maksûre : İkiye ayrılır:

    1. Elif-i asliye   Elif-i maksûre kelimenin kök (asıl)
harfi olduğundan bu ismi alır:
     

baston değnek     العصا        

 genç الفتا 

Not: Elif-i asliye zâid olmadığı için müenneslik alâmeti değildir.

    2. Elif-i te’nîs  Elif-i maksûre kök harfi olmayıp  ziyâde harf olduğunda elif-i te’nîs olur:

الذّكْرَى anma, yad  

الدَّعْوَی  dâvâ  

Not: Elif-i te’nîs zâid olduğu için müenneslik alâmetidir.

Sonunda elif-i maksûre bulunan isimlere ism-i maksur (aafl Lv1 )
denilebilir.

B. Elif-i Memdûde  ikiye ayrılır:

1: Elif-i asliye veya hemze-i asliye .    (الألِفُ الأصْلِيَّةُ أو الْهَمْزَةُ الأصْلِيَّةُ) E
Elif-i memdûde kök harfi olduğunda bu ismi alır:

  الابقاء  bırakmak           السَّمَاء gok, sema

 

Not: Elif-i asliye veya hemze-i asliye kelimenin aslî harflerinden
olduğu için müenneslik alâmeti değildir.

2.Elif-i te’nis veya hemze-i te’nis (ألفُ التَّأنيث أُو هَمْزَةُ التَّأنيث):Elif-i
memdûde kök harfi olmayıp ziyâde harf olduğunda elif-i te’nîs olur:

kırmızı  الحمراء

العرجاء    topal

Not: 1. Elif-i te’nîs veya hemze-i te’nîs kelimenin aslî harflerinden
olmadığı için müenneslik alâmetidir.

    Not. 2. Sonunda elif-i memdûde bulunan isimlere ism-i memdûd  denir (اَلاِسْمُ المَمْدُودُ)

    Not .3. Müenneslik alameti olan elif-i maksûre ile elif-i memdüdeye
“hemze-i ilhâk” ( veya “elif-i te’nîs”  de denir.

 

 

İlgili Makaleler