İlahiyat Haber

Son Dakika: Yök Bütün Öğrencilere Bütünleme Sınavı Hakkı Tanıdı

 

 

YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban H. Çalış imzasıyla tüm üniversitelere gönderilen ve YÖK’ün öğrencilere bütünleme hakkı getiren düzenleme talimatı YÖK’ün resmi sitesinde yayınlandı.

Talimatın detayları şu şekilde verildi:

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 19.06.2012 tarihli toplantısında “Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanması, öğrencilik haklarınından yararlanma ve sınavlar” başlıklı 44. maddenin (b) bendindeki…

“Yükseköğretim kurumlarında sınav çeşitleri ve bunların ders başarı notuna katkısı… Yükseköğretim Kurulunun bu konularda belirlediği temel ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumları senatoları tarafından belirlenir” hükmü uyarınca; yıllık veya yarı yıllık sınav takvimi uygulayan tüm yükseköğretim kurumlarında, 2011-12 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; ilgili yarıyıl veya yıl sonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavından başarısız olan öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına giremeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili dönem sonlarından bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; koşullu başarılı öğrenciler ile not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilere ilişkin düzenlemenin yükseköğretim kurumu senatolarınca yapılmasına; final sınavında geçerli olan başarı kurallarının bütünleme sınavlarında da uygulanmasına; bütünleme sınavı notunun final sınavı notu yerine geçmesine; 2011-12 güz dönemine ait bütünleme sınavları da dahil bütünleme sınavlarının 2012-13 öğretim yılı başlamadan önce yapılmasını sağlayacak şekilde, sınav tarihlerinin yükseköğretim kurumları tarafından belirlenmesine ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasına karar verilmiştir.”

 

İlgili Makaleler